GRONO PEDAGOGICZNE

DYREKTOR - mgr Aneta Przybylska
WICEDYREKTOR - mgr Edyta Hanysz

KOORDYNATOR DS.DWUJĘZYCZNOŚCI - mgr Dariusz Winkhof

Kadrę naszą stanowią wykwalifikowani nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym. Wśród nich są egzaminatorzy OKE /Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej/ w zakresie egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminatorzy e-oceniania.

Język polski
Brocki Adrian
Goździńska Małgorzata
Hanysz Edyta
Kozak Dagmara
Spychała Wioletta
Tarnowska Emilia

Język angielski
Adamek-Kołacińska Danuta
Bernad Ewa
Białas Estera
Burmistrzak Elwira
Duszyńska Izabela
Handke Agnieszka
Jagielska Justyna
Kaźmierczak Jagoda
Knasiak Anna
Kurowska Marlena
Mutku Adriana

Język niemiecki
Balak Agata
Leśniak-Werwińska Katarzyna

Język hiszpański
Grabara Dominika
Twardowska Małgorzata

Historia
Dolatowski Marek
Kaczmarek Marek

Wiedza o społeczeństwie
Brocki Adrian
Dolatowski Marek

Biologia
Borowiak Dominika
Duszyńska Izabela
Mutku Adriana
Tyrała-Wierucka Żanna
Wojdyn Agnieszka

Matematyka
Guziak Danuta
Tomaszewska Justyna
Winkhof Dariusz

Fizyka
Bressa Waldemar
Grining Beata

Geografia
Groblewicz Justyna
Kurowska Marlena

Chemia
Borowiak Dominika
Wojdyn Agnieszka
Zalesińska Joanna

Informatyka
Groblewicz Justyna
Wojtkowiak Magdalena

Edukacja dla bezpieczeństwa
Dolatowski Marek

Zajęcia techniczne
Kołak Rafał

Muzyka
Kołak Rafał

Plastyka
Kozak Dagmara

Zajęcia artystyczne
Jagielska Justyna
Kołak Rafał
Kozak Dagmara
Wojtkowiak Magdalena
Woźna Romana

Wychowanie fizyczne
Dudziak Paweł
Grabara Maciej
Mierzyńska-Grys Karina
Mocek Sławomir
Nowak Jarosław
Pawlak Marek
Sadowska Agata
Woźna Romana

Religia
Kulasik Dagmara
Łukaszewski Jarosław

Wychowanie do życia w rodzinie
Goździńska Małgorzata

Pedagog
Przybylska Aneta
Przybyła Anna

Psycholog
Andrzejewska Anna